"Welkom op deze non-profit site. Geen zakelijke belangen en dus ook geen advertenties.
Geen zakelijke sponsoren en of financiële middelen van andere belanghebbenden."

foto1Mijn naam is Rien Heideveld en deze site is voortgekomen uit de wens om veel mensen te bereiken met wat er bekend en wetenschappelijk bewezen is op het gebied van voeding in relatie tot veel voorkomende ernstige ziekten.

De recente internationale opkomst van de leefstijl geneeskunde, waar voeding als primair middel wordt ingezet door artsen bij de behandeling van klachten, is een geweldige ontwikkeling zowel voor de patiënt alsook voor de behandelend arts.

Met name bij het merendeel van de zogenaamde “chronische” ziekten speelt voeding een bepalende rol. Vandaar dat chronisch tussen aanhalingstekens staat.

Er ligt al tientallen jaren wetenschappelijk bewijs dat hart- en vaatziekten middels voeding, beweging (half uurtje wandelen per dag), stressreductie en sociaal contact niet alleen te voorkomen zijn maar ook kunnen worden gestopt en in veel gevallen zelfs worden omgedraaid.

In de afgelopen jaren zijn steeds meer mechanismen ontdekt die deze opzienbarende conclusie verklaren en onderbouwen. 

Het Ornish programma, wat enkel bestaat uit leefstijlaanpassingen, is sinds 2010 in Amerika opgenomen in Obamacare en wordt door een groeiend aantal verzekeraars vergoed en het is niet het enige!

Zie hier bijvoorbeeld hoe een arts op de wachtlijst voor een harttransplantatie, door zijn vrouw wordt overgehaald om dit leefstijlprogramma te proberen en hij ondanks zijn eigen scepsis van de wachtlijst kon worden afgehaald.

Kijk naar een korte presentatie (3min) uit 2006 van Dean Ornish, de arts die hiervoor in 1990 al het onomstotelijke bewijs heeft geleverd: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1973470


Deze presentatie werd in 2006 gegeven.
Sinds die tijd is er in de reguliere richtlijnen en procedures in Nederland om deze ziektes te behandelen niet veel veranderd.

Waarom wordt een bewezen remedie voor hart en vaatziekten  in Nederland niet vanuit de verantwoordelijke instanties gecommuniceerd?

Dit zou iedereen die met cardiovasculaire klachten in een spreekkamer belandt aan de behandelend arts moeten vragen en als in antwoord hierop wordt gesuggereerd dat het e.e.a. niet bewezen is dan is de arts niet volledig geïnformeerd of, en dat zal meestal de reden zijn dat het niet verteld wordt, de arts gaat ervan uit dat de patiënt het toch niet gaat doen, of zal volhouden. Maar dit mag nooit de reden zijn om een patiënt niet te informeren. Een arts heeft immers de plicht om de patiënt volledig te informeren zodat deze een weloverwogen besluit kan nemen.

In een land als Amerika, waar alles wordt aangegrepen om rechtszaken te openen, zou een niet bewezen behandelmethode nooit in bijvoorbeeld Obamacare zijn opgenomen als er geen robuust bewijs is voor de effectiviteit ervan!

Steven Lome, die in 2018 in Chicago werkzaam was als cardioloog en daarbij nauw samenwerkte met dr. Kim Williams de oud voorzitter van het American College of Cardiology met meer dan 54.000 leden, schreef mij dat het achterhouden van een remedie door een arts moet worden gezien als een medische fout en dat alleen hierom hartpatiënten op de werkzaamheid van een Whole Food Plant Based leefstijl moet worden gewezen.

Het motto van BeterwEten.org is: ”Meer Educatie, Minder Medicatie!” en met een recente Nederlandse vertaling van het laatste boek van dr. Joel Kahn (cardioloog), kunnen zorgverleners op een gemakkelijke wijze deze educatie bieden zonder veel tijd tijdens een consult "op te offeren".

de plantaardige oplossing, dr. Joel Kahn

Vaak worden marginale verbeteringen binnen de gezondheidszorg breed uitgemeten in de media.
In veel gevallen zien we met het verstrijken van de tijd dat de gewekte hoge verwachting van een “nieuw” medicijn en of  "aanpassing" van een gehanteerde procedure naar beneden moet worden bijgesteld en blijkt de hoop die bij patiënten is gecreëerd op vrijwel niets gebaseerd.

Helaas zien we ook dat “nieuwe”, in de klinische praktijk bewezen procedures die kunnen lijden tot het voorkomen en of terugdraaien van veel voorkomende chronische ziekten, niet de aandacht krijgen die je wel zou verwachten als je kijkt naar de impact die het kan hebben op zowel persoonlijk niveau alsook op de totale volksgezondheidscijfers.
Als je dan ook nog bedenkt dat bij een gedeeltelijke implementatie van deze kennis de druk op de zorg drastisch zou kunnen afnemen is het verbazingwekkend te zien dat de media en bestuurders hier nagenoeg geen aandacht aan geven.

Zo is er begin 2022 een boek uitgebracht dat erg veel zou kunnen gaan betekenen in de persoonlijke acceptatie en verspreiding van de kennis over met name de invloed van plantaardige voeding op onze gezondheid. Helaas is hier in mijn ogen te weinig aandacht aan besteed en licht ik graag toe waarom dit een gemiste kans is om door middel van begrijpelijke informatie de druk op de zorg te verminderen.

Zoals de huidige gezondheidszorg is ingericht bestaat er voor de meeste behandelaars simpelweg geen mogelijkheden om met cliënten uitgebreid het gesprek aan te gaan over de rol die voeding kan spelen bij de behandeling en preventie van veel chronische aandoeningen zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, multiple sclerose, cognitieve aandoeningen, nierfalen, erectiestoornissen etc. etc.


Het boek “De Plantaardige Oplossing” geschreven door de cardioloog Joel Kahn is een geschenk voor alle praktijken en professionals die de patiënten graag meer kennis zouden willen aanreiken aangaande de wetenschappelijk bewezen mogelijkheden die er op het vlak van preventie en of behandeling bestaan.

De gangbare insteek bij de "behandeling" van diabetes is het zoveel mogelijk beperken van koolhydraten in het dieet. Aangevuld met medicatie en begeleiding wordt een grote groep patiënten gecreeerd, waarbij het begrip ziektemanagement meer op zijn plaats lijkt dan gezondheidszorg.

Deze, op het eerste gezicht voor de hand liggende benadering met medicatie en adviezen, zal in de meeste gevallen kunnen leiden tot een vermindering van de suikerspiegel in het bloed maar laat de oorzaak van het ontstaan van diabetes ongemoeid. En zolang de oorzaak niet wordt weggenomen zal er sprake blijven van een "chronische" aandoening.

Vaak zal deze symptomatische aanpak, zeker op de langere termijn, de ontwikkeling van de vele ernstige complicaties van deze ziekte niet kunnen verhinderen.

Insulineresistentie, het ongevoelig worden van cellen voor insuline, gaat in het algemeen vooraf aan pre-diabetes en diabetes 2. Insuline resistentie speelt ook een grote rol bij de ontwikkeling van vele andere chronische aandoeningen die in de huidige tijd steeds frequenter voorkomen, hetgeen de noodzaak om dit te voorkomen alleen maar versterkt.

Als je weet dat wetenschappers knaagdieren op een vetrijk dieet zetten om zodoende in korte tijd muizen met diabetes 2 te krijgen, dan is het op z'n zachtst gezegd vreemd om mensen een vetrijk dieet te adviseren met als doel het tegenovergestelde te bewerkstelligen.

De huidige Nederlandse aanpak van Diabetes 2, waarbij onvermijdelijk het percentage vet in het dieet hoog is, zal in veruit de meeste gevallen kunnen leiden tot een grotere insulineresistentie.
Nu kent diabetes 1 een andere oorzaak dan Diabetes 2 maar zal deze koolhydraatbeperkende benadering ertoe kunnen bijdragen dat een patiënt met diabetes 1 daarnaast ook insulineresistentie zal ontwikkelen met alle nadelen van dien.

Het goede nieuws is dat patiënten met Diabetes 1 koolhydraten niet hoeven te mijden en het blijkt uit jarenlange ervaringen, opgedaan met duizenden patiënten, dat deze andere aanpak juist leidt tot een hogere insulinegevoeligheid wat veelal zal kunnen leiden tot een afname van het dagelijkse insulinegebruik. Iets wat in de praktijk voortdurend wordt bevestigd.

Het optimaliseren van de insulinegevoeligheid is de sleutel tot het voorkomen van pre-Diabetes en Diabetes 2, of zal de ontwikkeling hiervan kunnen vertragen of zelfs omkeren, ook zal dit de dagelijkse dosis insuline die mensen met Diabetes 1 moeten nemen significant kunnen verlagen.

Ik raad iedereen aan om het boek Mastering Diabetes te lezen, zeker alle zorgverleners die werken met patiënten die risico lopen of diegenen die al de diagnose hebben gekregen.
Deze op meer dan 100 jaar wetenschap gebaseerde methode zal jou denken over de te volgen aanpak aangaande deze ziekte volledig op zijn kop zetten.

In deze zeer uitgebreide Podcast van Rich Roll gaat hij met beide auteurs van "Mastering Diabetes" uitgebreid in op dit baanbrekende boek.

 

Duur:02:03:56

Zie ook de video's:
Het beste dieet voor Diabetes
Een nieuwe benadering van Diabetes 2, Dr. Neal Barnard
Diabetes 2 op een plantaardig dieet
Eieren en Diabetes

Als je anders gaat eten zul je versteld staan hoeveel mensen zich zorgen gaan maken over jouw gezondheid.
Het grappige daaraan is dat dit nu juist de reden is waarom je deze stap zet.

Heb je aannemelijk gemaakt dat je deze beslissing weloverwogen hebt genomen, komt het niet zelden voor dat men zich hardop gaat afvragen wat je dan eigenlijk nog kunt eten.
....en is dat dan niet erg eentonig en saai?

Sta je bijvoorbeeld bij de kaaskraam op de markt, krijg je de vraag wat je dan eigenlijk op je brood kunt doen.
Dit terwijl de persoon in kwestie zich niet bewust is van het feit dat zij al meer dan veertig jaar alleen maar kaas eet op het brood. Tja....

Maak je over die planteneters maar geen zorgen, zij eten de hele dag kleurrijke overheerlijke maaltijden en als je de olie en fastfood laat staan zoveel als we willen.

Plantaardig eten saai

Onderstaande korte video geeft denk ik een aardige indicatie.

Smakelijk eten....

Waarschuwing vooraf: "De hierna volgende beelden kunnen leiden tot gematigde en in sommige gevallen tot ernstige trek!"

 Duur: 1:15 min

En dan bevat het voorgaande filmpje nog niet eens de overheerlijke Nederlandse stamppotten!

Voor meer ideeën en vele honderden recepten, klik HIER.

In Nederland zijn nog niet veel diëtisten actief die bekend zijn met de Whole Food Plant Based leefstijl.
Gezien de bewezen effecten van een dergelijk voedingspatroon op onze gezondheid is dat jammer.

Gelukkig zien we binnen dit vakgebied wel een groeiende belangstelling ontstaan naar meer plantaardige voedingspatronen en welke rol deze kunnen spelen bij de preventie, het behandelen en soms zelfs het omkeren van een aantal chronische ziektes.

De plantaardige diëtisten die Nederland op dit moment rijk is doen veel aan voorlichting en dragen op deze wijze bij aan het vergroten van de bewustwording bij het grote publiek als ook in de medische wereld.

Lobke Faasen is een van deze gedreven diëtisten, die middels lezingen en een uitgebreide website veel voorlichting geeft. Naast een blog heeft zij ook een podcast in het leven geroepen, waar inmiddels al 11 afleveringen te beluisteren zijn.

Aflevering 11 kreeg als titel:
Plantaardig eten voor je gezondheid, met huisarts Walter Bouwmans.

Veel praktische aspecten van plantaardig eten komen aan bod, waarbij zeker ook de obstakels en valkuilen worden besproken die je als arts zult tegenkomen, als je patiënten wilt begeleiden naar een gezondere leefstijl.
Met plezier deel ik dit leerzame prettige gesprek tussen Lobke en Walter Bouwmans.

Hieronder vind je haar introductie verhaal en een link naar de podcast.

Walter Bouwmans

Op veler verzoek luister je in deze elfde podcast naar een gesprek tussen mij en een arts.

Walter Bouwmans is huisarts met een eigen praktijk in gemeente Middenmeer (Noord-Holland).

Toen hij een aantal jaar geleden een bijeenkomst over leefstijlgeneeskunde bijwoonde, viel bij Walter het kwartje: artsen zijn voornamelijk bezig met symptoombestrijding en geven maar weinig aandacht aan leefstijlfactoren. Dit was de aftrap naar een zoektocht in de literatuur. Want wat is dan precies een gezonde leefstijl, met name een gezond voedingspatroon?

Hij startte met een koolhydraatarm voedingspatroon, iets wat hij ook op zichzelf heeft toegepast voor een periode. Hier viel hij wat kilo’s mee af, maar dit gewichtsverlies stagneerde op den duur. En dat was het moment om nog eens verder te kijken in de literatuur. Zodoende stuitte hij op de overtuigende bewijzen dat een voedingspatroon waarin planten de hoofdrol hebben de gezondheid optimaal ondersteunt.

In deze aflevering staan we stil bij de vraag hoe een (hoofdzakelijk) plantaardig voedingspatroon je gezondheid maximaal ondersteunt. Maar een veel groter deel van de aflevering praten we over de praktische kant van deze kennis. Hoe is het om arts te zijn in een wereld die gedomineerd wordt door farma, terwijl dat zelden oorzaken aanpakt? En de nog veel grotere uitdaging: hoe krijg je een patiënt die geïndoctrineerd is door cultuur en industrie zo ver om het voedingspatroon te veranderen?

Voor het beluisteren van de podcast,
of een bezoek aan haar site klik op het Logo.

Lobke Faasen plantaardige diëtist

 

 

 

 

Gebroken lijnzaad kan net zo effectief zijn bij het verlagen van een te hoge bloeddruk als de meest gangbare medicijnen hiertegen 1.
Het kent echter geen bijwerkingen en ik adviseer, alleen al op basis van deze eigenschap van lijnzaad, om het aan je dagelijkse routine toe te voegen, zeker als je een verhoogde bloeddruk hebt of wilt vermijden.

Naast de grote invloed die gebroken lijnzaad kan hebben op het verlagen van de bloeddruk, verkleinen de lignanen in lijnzaad ook het risico op de terugkeer van een tumor!

Nadat ik erop gewezen werd dat het Voedingscentrum als advies geeft dat:
” Een beperkt en tijdelijk gebruik van 15 tot 45 gram lijnzaad geen probleem geeft”, kon ik hier niet omheen en heb de wetenschappelijke feiten hieromtrent op een rij gezet.

Loop je echt het risico op een cyanide vergiftiging zoals het Voedingscentrum vreest?

flax seed spoon

 

Het is goed om mensen te behoeden voor mogelijke schadelijke effecten van een voedingsmiddel. Echter als het advies ertoe kan bijdragen dat het publiek voeding gaat mijden die, zoals wetenschappelijk is aangetoond, de groei en uitzaaiing van bijvoorbeeld borst- en prostaatkanker kan vertragen en waarschijnlijk ook de kans op het ontstaan van tumoren kan verkleinen is dit, en dan druk ik me zacht uit, een slechte zaak. De lignanen in lijnzaad die hiervoor verantwoordelijk zijn verkleinen ook de kans op het terugkeren van een tumor.

Het Voedingscentrum geeft helaas geen duidelijkheid over de studie(s) waarop de door hen gegeven aanbeveling berust. Des te opmerkelijk vind ik het feit dat er in de bestaande literatuur geen enkel geval beschreven staat van een cyanidevergiftiging als gevolg van het eten van lijnzaad.

Wereldwijd zijn er slechts weinig artsen die het belang van het openlijk verkondigen van de rol die onze voeding speelt m.b.t. onze gezondheid, boven de mogelijke consequenties plaatsen.
Consequenties die maar al te vaak negatief zijn als je een boodschap verspreidt die indruist tegen de praktijk van alle dag. Er zijn immers heel wat verdienmodellen die risico lopen, om het maar eens diplomatiek te formuleren.

Zeer recent hebben we in Nederland wederom kunnen zien dat we liever een beleid uitstippelen van 15 jaar polderen, als het gaat om het terugdringen van het tabaksgebruik, in plaats van een heldere en adequate aanpak te formuleren en door te voeren.

Als er dan twee longartsen zijn, Pauline Dekker en Wanda de Kanter, die deze laatste hardere aanpak voorstaan, dan zetten we die uit het samenwerkingsverband welke voor het terugdringen van het tabaksverbruik in Nederland was gevormd. 20.000 doden per jaar is klaarblijkelijk niet genoeg voor de 155 partijen die zich in de nationale koepel van tabaksbestrijders, de "Alliantie Nederland Rookvrij", hadden verenigd om sneller tot actie over te gaan.

Waarom begin ik nu dit artikel met deze inleiding, omdat de strategieën die de tabaksindustrie al tientallen jaren volgt, om koste wat het kost winst te blijven maken, volledig zijn overgenomen door de voedingsindustrie.
In Amerika worden dezelfde communicatiebureaus door de levensmiddelenindustrie ingehuurd die ook de strategieën voor de tabakslobby hebben gecreëerd en uitgevoerd.

Wil je weten hoe dat in Nederland werkt, kijk op de site https://www.tabaknee.nl/.  Het voorkomen van "Naming en Shaming" wordt in bestuurlijk Nederland belangrijker geacht dan het ter verantwoording roepen van alle verantwoordelijken. Dus ook de gelegenheidsgevers, waaronder mijns inziens nu ook overduidelijk de Alliantie valt.

Of het nu gaat over de gevolgen van het tabaksgebruik of de desastreuze gevolgen van ons huidige voedingslandschap, je hiertegen uitspreken vergt veel moed en een lange adem.

In België is het Annelies Moons (huisarts) die zich al geruime tijd onomwonden durft uit te spreken over het belang van een paradigmaverschuiving binnen de medische wetenschap en de dagelijkse praktijk, voor wat betreft het belang van voeding met betrekking op de volksgezondheid.

Het volgende artikel van haar verscheen op 17 januari 2018 in MediQuality.


Tegen de Stroom In

Dr. Annelies Moons, huisarts:Annelies Moons

 

 

 

 

"We kunnen onze welvaartsziekten ook anders aanpakken.
Er is nog niemand genezen van diabetes, coronair lijden, hypertensie....,
door de medicatie die hij daarvoor inneemt."

Pfizer zet het onderzoek naar nieuwe medicatie voor de ziekte van Alzheimer stop.
De inname minimaliseren van vetoplosbare toxische polluenten, die we voornamelijk opnemen via dierlijke vetten in de voeding, is waarschijnlijk de meest efficiënte manier om Alzheimer, Parkinson, heel wat kankers en andere welvaartsziekten te voorkomen.

Het vermijden van de consumptie van dierlijk voedsel dat rijk is aan verzadigde vetten zou ook de incidentie van hart- en vaatziekten enorm doen dalen, onze bloedvaten zouden terug open komen, de doorbloeding van de hersenen en de nierfunctie zou verbeteren en niet- insuline afhankelijke diabetes type 2 zou verdwijnen. Dierlijke eiwitten veroorzaken metabole acidose wat uiteindelijk leidt tot hyperuricemie, een verhoogd cardiovasculair risico en verlies van calcium via de urine.

Laat ik deze reeks artikelen eens beginnen met een onduidelijke titel, dan kan het alleen maar duidelijker worden.

Waarom is het zo vreselijk moeilijk om op een open wijze een gesprek aan te gaan over eten en eetgewoontes?healthy eating fresh vegetables

In de eerste plaats komt dat vaak doordat we het niet over hetzelfde hebben. Neem bijvoorbeeld “gezonde voeding”. Het woordje “gezond”  heeft dankzij de marketing alle betekenis verloren die het oorspronkelijk had.
Hierbij wil ik niet de marketing in een kwaad daglicht zetten, ben immers zelf commercieel opgeleid, zij doen slechts wat er gevraagd wordt, namelijk een product met een bepaalde strategie in de markt zetten. We weten allemaal dat een schreeuwerige verpakking die luid verkondigt dat de nieuwe samenstelling nog gezonder is, niet met de feiten overeen hoeft te komen.

Je kunt je afvragen of de voorgaande versie überhaupt wel gezond was, naast het feit dat je meestal niet te horen krijgt wat zij onder gezond verstaan. Een mooi voorbeeld is een verklaring onder ede bij een enquête door de Amerikaanse overheid, waarbij de vertegenwoordiger van Coca Cola verklaarde dat Coca Cola prima in de Amerikaanse "schijf van vijf" past omdat Coca Cola voor verreweg het grootste gedeelte uit water bestaat en (meer) water drinken was een advies binnen de toenmalige voedingsrichtlijnen.

Wat kan ik het beste eten om gezond oud te worden en actief te blijven?

Het antwoord is te simpel voor woorden, en... we weten het al heel lang!

Eind augustus 2018 ontving ik van het American College of Lifestyle Medicine een e-mail, waarin zij een officieel standpunt innamen voor wat betreft het voedingsadvies binnen de leefstijlgeneeskunde. De uiteindelijke invulling kan voor niemand die zich enigszins heeft verdiept in de relatie voeding en “chronische” ziekten zoals hart en vaatziekten, diabetes 2, obesitas, kanker etc. als een verrassing zijn gekomen.

Dan Buettner , die voor National Geographic onderzoek ging doen naar het geheim van gezond oud worden en hiervoor die gebieden op aarde in kaart ging brengen waar procentueel de meeste honderdplussers leefden die nog actief in het leven stonden, kwam tot dezelfde conclusie.

T. Collin Campbell die in zijn loopbaan tientallen jaren onderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen o.a. kanker en voeding. Waarbij het veldonderzoek in de China, Cornell, Oxford study, mede de bevestiging gaf voor wat hij al jaren uit de data naar voren zag komen. Voeding lag ten grondslag aan meer dan 80% van alle “chronische”ziekten waar wij vooral in de westerse samenleving mee te maken hebben, en hij wist op dat moment ook waar de oorzaak en dus ook de oplossing lag en moest wel tot dezelfde conclusie komen.

Dr. Ornish met zijn onderzoek omtrent het kunnen beïnvloeden van hart en vaatziekten met voeding, kwam in de jaren negentig al met het bewijs dat deze voedingskeuze, de enige invulling is om hart en vaatziekten te stoppen, om te keren en als je het zover niet wilt laten komen kun je het met deze manier van eten ook gewoon voorkomen. Dat laatste geldt voor meer 90% van de gevallen, als je naast de voeding nog enkele leefstijlaanpassingen doet. Bedenk dan dat je met de beste medicatie voor hart en vaatziekten slechts een risicoreductie van maximaal 20% zie hiervoor het artikel Verminder je risico op Hart- en Vaatziekten met 90% .

In één van zijn meer recentere studies heeft hij aangetoond dat de groei van prostaatkanker kan worden afgeremd en soms zelfs tot het krimpen van het gezwel leidt als we deze leefstijl volgen.


spaghetti pasta plate food

Als je je gaat verdiepen in voeding en welke processen het in ons lichaam ondersteunt of juist ondermijnt, dan kom je gaandeweg nogal wat diëten tegen die achteraf bezien niet het predicaat "Gezond" verdienen.

Vooral de diëten die onze slechte gewoonten als verstandig gedrag promoten kunnen meestal direct op een warme belangstelling rekenen.

Ze zijn in no-time razend populair en voor veel partijen heel lucratief, zoals artsen die een boekje hierover schrijven, veelal zonder een gedegen wetenschappelijke onderbouwing, de uitgevers die graag op deze dieethypes inspelen, de voedingsindustrie, die graag een nieuwe markt creëert, de diëtisten die een groeiende belangstelling zien, de foodbloggers etc.

Zo was er in Amerika in de vorige eeuw dr. Atkins (cardioloog) die een low carb/ high fat dieet promootte. Als je maar de koolhydraten laat staan en onbeperkt spek, eieren, vlees en zuivel eet dan val je af en wordt je gezond. Dat na enige tijd dr. Atkins een heel imperium had opgebouwd met voedingssupplementen zou van zichzelf al genoeg moeten zeggen.

Wil je weten wat het Atkinsdieet echt inhoud voor je gezondheid, kijk dan eens op http://www.atkinsfacts.org/index.html, een online gepubliceerd boek geschreven door Dr. Greger.
Helaas is het nooit van een rechtszaak gekomen omdat de Atkins-organisatie failliet ging, maar de briefwisseling tussen de advocaten en dr. Greger staat ook online, wil je alles weten dan kan dat.
Overigens stierf Atkins obees en aan een hartaandoening, het is maar dat je het weet.

Door de jaren heen is het Low-Carb/High-Fat dieet nooit weggeweest, het kwam steeds terug met kleine aanpassingen en onder een andere naam. Ik noem geen voorbeelden omdat ik mensen niet op het verkeerde spoor wil zetten.

In augustus 2018 verscheen een artikel in MedicalNewsToday met als titel:
“Low-carb diets are unsafe and should be avoided
”. (Lees hier wat de mogelijke consequenties zijn op de langere termijn.)
Of bekijk dit interview met Dr. Kim Williams, voormalig voorzitter van the American College of Cardiology:"Einde van het Ketogeen dieet debat".

Ik vind het zonde van de tijd die ik moet spenderen om aan mensen uit te leggen waarom vetrijke en derhalve koolhydraatarme diëten op de lange termijn je gezondheid ondermijnen. Zij zien het snelle gewichtsverlies, en alsof het een wiskundige formule is wordt de conclusie getrokken dat het dan ook gezond is.

In Nederland heeft het Pioppi-dieet een grote schare aanhangers, helaas zijn er ook onder artsen voorstanders te vinden. Bedenk dat er geen enkele data bestaat over positieve gezondheidseffect van dit voedingspatroon op de lange termijn, dus daar kunnen zij hun positieve houding aangaande dit dieet niet op hebben gebaseerd.leefstijlgeneeskunde

Ik was blij dat op Hetgezondstedieet.nl, een site van Masira Admiraal (arts) een uitgebreid artikel is gepubliceerd, waarin het Pioppi-dieet wordt besproken.

Voordat je eraan gaat beginnen lees dan eerst even haar artikel:
“Het echte Pioppi dieet.”

 

Mocht je nog steeds twijfelen, omdat je mensen kent die er snel gewicht mee hebben verloren, wat jou ook wel wat lijkt, kijk dan naar de presentatie van dr. Greger waarin de 15 belangrijkste doodoorzaken worden besproken (volledig wetenschappelijk onderbouwd) en zie dat er een onmiskenbaar verband bestaat tussen onze “chronische” ziekten en het voortijdig overlijden, met dat wat wij in onze mond stoppen.

Bepaal achteraf zelf of het Pioppi-dieet goed voor je kan zijn.
Ik heb weinig twijfel dat je door de op feiten gebaseerde informatie tot een juist besluit zult komen.