De site wordt verbouwd! Hij blijft online maar sommige artikelen kunnen tijdelijk onbereikbaar zijn, sorry voor het ongemak.

"Welkom op deze non-profit site. Geen zakelijke belangen en dus ook geen advertenties.
Geen zakelijke sponsoren en of financiële middelen van andere belanghebbenden."

Rien Heideveld

Mijn naam is Rien Heideveld en deze site is voortgekomen uit de wens om veel mensen te bereiken met wat er bekend en wetenschappelijk bewezen is op het gebied van voeding in relatie tot veel voorkomende ernstige ziekten.

De recente internationale opkomst van de leefstijl geneeskunde, waar voeding als primair middel wordt ingezet door artsen bij de behandeling van klachten, is een geweldige ontwikkeling zowel voor de patiënt alsook voor de behandelend arts.

Met name bij het merendeel van de zogenaamde “chronische” ziekten speelt voeding een bepalende rol. Vandaar dat chronisch tussen aanhalingstekens staat.

Er ligt al tientallen jaren wetenschappelijk bewijs dat hart- en vaatziekten middels voeding, beweging (half uurtje wandelen per dag), stressreductie en sociaal contact niet alleen te voorkomen zijn maar ook kunnen worden gestopt en in veel gevallen zelfs worden omgedraaid.

In de afgelopen jaren zijn steeds meer mechanismen ontdekt die deze opzienbarende conclusie verklaren en onderbouwen. 

Het Ornish programma, wat enkel bestaat uit leefstijlaanpassingen, is sinds 2010 in Amerika opgenomen in Obamacare en wordt door een groeiend aantal verzekeraars vergoed en het is niet het enige!

Zie hier bijvoorbeeld hoe een arts op de wachtlijst voor een harttransplantatie, door zijn vrouw wordt overgehaald om dit leefstijlprogramma te proberen en hij ondanks zijn eigen scepsis van de wachtlijst kon worden afgehaald.

Kijk naar een korte presentatie (3min) uit 2006 van Dean Ornish, de arts die hiervoor in 1990 al het onomstotelijke bewijs heeft geleverd: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1973470


Deze presentatie werd in 2006 gegeven.
Sinds die tijd is er in de reguliere richtlijnen en procedures in Nederland om deze ziektes te behandelen niet veel veranderd.

Waarom wordt een bewezen remedie voor hart en vaatziekten  in Nederland niet vanuit de verantwoordelijke instanties gecommuniceerd?

Dit zou iedereen die met cardiovasculaire klachten in een spreekkamer belandt aan de behandelend arts moeten vragen en als in antwoord hierop wordt gesuggereerd dat het e.e.a. niet bewezen is dan is de arts niet volledig geïnformeerd of, en dat zal meestal de reden zijn dat het niet verteld wordt, de arts gaat ervan uit dat de patiënt het toch niet gaat doen, of zal volhouden. Maar dit mag nooit de reden zijn om een patiënt niet te informeren. Een arts heeft immers de plicht om de patiënt volledig te informeren zodat deze een weloverwogen besluit kan nemen.

In een land als Amerika, waar alles wordt aangegrepen om rechtszaken te openen, zou een niet bewezen behandelmethode nooit in bijvoorbeeld Obamacare zijn opgenomen als er geen robuust bewijs is voor de effectiviteit ervan!

Steven Lome, die in 2018 in Chicago werkzaam was als cardioloog en daarbij nauw samenwerkte met dr. Kim Williams de oud voorzitter van het American College of Cardiology met meer dan 54.000 leden, schreef mij dat het achterhouden van een remedie door een arts moet worden gezien als een medische fout en dat alleen hierom hartpatiënten op de werkzaamheid van een Whole Food Plant Based leefstijl moet worden gewezen.


Cookies...
Sommige cookies zijn essentieel voor het functioneren van de site, terwijl andere worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. De links naar de video's op de site zijn om privacyredenen ingesteld met de "no_cookie" code.