Verder onderzoek isnodig en dan?

De onderstaande informatie zal je weer vertrouwen kunnen geven in jouw lichaam, wat voor het herstel erg belangrijk is.

breast 2840338 1280Gelukkig weten we op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek dat je met enkele aanpassingen van de leefstijl veel invloed kunt uitoefenen op het risico van zowel  het ontstaan, alsook de snelheid van de groei en mogelijke uitzaaiing van tumoren.

(Meer dan 150 wetenschappelijke publicaties die voor onderstaande video's en teksten zijn gebruikt kunnen met een directe link benaderend worden.)

Bekijk de video's en lees de informatie zodat je goed geïnformeerd, samen met het behandelend team, jouw persoonlijke aanpak kunt gaan uitstippelen.

Nadat je te horen kreeg dat er "iets" gevonden is tijdens een screening, zal dit een enorme impact kunnen hebben op je leven en dat van jouw naasten.

Nog voordat echt vaststaat wat het precies is dat verder onderzoek vereist, zullen veel scenario's door het hoofd gaan.

Eén van de vragen die waarschijnlijk zal opkomen is:
"Hoe kan deze (kwaadaardige) tumor ontstaan zijn"?
Hierop zal lastig een bevredigend antwoord te geven zijn.

Maar je kunt bij alle tumordiagnoses met 100% zekerheid vaststellen dat het lichaam de tumorgroei niet onmogelijk heeft gemaakt.
Dit zal in de meeste gevallen mogelijkheden bieden om met aanpassingen van de leefstijl ook zelf direct invloed te kunnen uitoefenen op het verloop en het herstel van de ziekte.

Het is goed om hier even bij stil te staan en dit niet alleen na een diagnose. Het gaat hier absoluut niet om de schuldvraag maar juist om meerdere mogelijkheden die er in de meeste gevallen zullen zijn om de omstandigheden voor verdere tumorvorming  zo ongunstig mogelijk te maken. Hierin kun je gelukkig zelf een rol van betekenis spelen en op deze manier de regie weer terug krijgen.

Het is bekend dat de verdubbelingstijd van kankercellen kan variëren tussen 25 dagen1 en duizend dagen2 of meer. 

Dit maakt het verschil tussen overlijden op hoge leeftijd met een (kleine) tumor of vroegtijdig sterven aan een tumor.

Hoe korter de verdubbelingstijd van kankercellen, hoe slechter de prognose zal kunnen uitpakken.

Nu het goede nieuws:
"Je hebt gelukkig zelf veel mogelijkheden om het de tumor die er (nog) zit te remmen in de groei en de mogelijk rondzwervende tumorcellen in de bloedbaan of het lymfesysteem geen gespreid bedje aan te bieden". 

In het verlengde hiervan kun je zelf veel doen om de kans op het terugkeren van een tumor op een gezonde manier zo klein mogelijk te houden of in sommige gevallen zelfs onwaarschijnlijk te maken.

Laat je niet te snel door angst leiden maar neem de tijd om bekend te worden met alle voor- en nadelen die de diverse behandelvormen kennen. Houd in gedachten dat een tumor van 1 cm die op een mammogram ontdekt word er gemiddeld genomen al minimaal 10 jaar aan het groeien is, vaak zal dit zelfs jaren langer zijn. ( Dit zal voor meer dan 80% van de gevonden tumoren gelden)

Met andere woorden:
"Het is een goed idee om je rustig te laten informeren en indien mogelijk zelf ook te onderzoeken of de risico's van sommige behandelvormen opwegen tegen de geschatte voordelen". 

Als de Engelse taal geen belemmering vormt dan raad ik aan om het boek van dr. Kristi Funk te lezen, waarin uitgebreid alles besproken wordt wat je zou moeten weten om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

appetite broccoli brocoli broccolli 2

Het goede nieuws is dat we zelf vrij eenvoudig (verdere) kankerontwikkeling en of -groei kunnen hinderen of zelfs tegengaan.

Oestrogeen is voor de meeste borstkankers een essentiële stof om te kunnen groeien. Op de aanwezige hoeveelheid hiervan in het bloed kun je snel veel invloed op uitoefenen. Het verhogen van de vezelinname (in de vorm van volwaardige plantaardige voeding) en het minderen of stoppen met de inname van dierlijke voedingsmiddelen (de hoofdbron van alle geconsumeerde cholesterol) zal doorgaans binnen enkele dagen de oestrogeenwaardes laten dalen.

Het metabolisme van kankercellen wijkt vaak af van onze normale cellen. Zij zijn, om te kunnen floreren, vaak afhankelijk van methionine. Een stof die we voor onze overige cellen ongestraft minder kunnen eten maar een vervelend effect kan hebben op de (verdere) ontwikkeling van een tumor. Zoals je wellicht wel weet kunnen getrainde honden diverse kankersoorten ruiken. Wat zij waarnemen is een gas dat ontstaat als methionine door kankercellen wordt omgezet. Methionine zit met name in dierlijke producten en vis staat hierbij bovenaan de lijst, gevolgd door bijvoorbeeld gevogelte, eieren en zuivel.

IGF-1 is een groeihormoon wat een rol speelt bij het ontstaan, de groei en de verspreiding van tumorcellen. Met name dierlijke eiwitten zetten onze lever aan tot het aanmaken van meer IGF-1. Op dit mechanisme kun je gelukkig zelf controle uitoefenen.

Een tumor kan niet groeien zonder extra bloedvaten. Op de aanleg van extra bloedvaten, wat angiogenese wordt genoemd, kunnen we met voeding ook een directe invloed uitoefenen.

Het immuunsysteem is misschien wel één van de belangrijkste wapens tegen het ontstaan van kanker. Het is dan ook hoopgevend dat je al binnen 14 dagen een significante verbetering kunt zien van de effectiviteit hiervan tegen kankercellen. Zowel het detecteren van, alsook het opruimen van kankercellen zal zelfs in deze korte periode al meetbaar verbeteren. Ook deze effecten zul je zien optreden als er een verschuiving plaats heeft gevonden naar een meer plantaardige leefstijl  

Bij mannen zagen we dat na een jaar de groei van prostaatkanker (waarbij de groei ook sterk gestuurd wordt door de aanwezigheid van oestrogeen) gemiddeld 8 keer beter werd geremd en dit zonder medicatie!

Het ontstaan van een borsttumor, de initiatie, wordt maar in slecht 5% tot 10% van de gevallen veroorzaakt door de genen die je bij de geboorte hebt meegekregen. Minstens 90% van alle borstkankers worden door externe factoren geïnitieerd.
Genen spelen daarentegen altijd een cruciale rol bij de verdere ontwikkeling en eventuele uitzaaiing van een tumor en hier liggen juist mogelijkheden.

Dean Ornish en Elisabeth Blackburn (Nobelprijswinnaar) onderzochten mannen met beginnende prostaatkanker. Deze is net als borstkanker ook sterk afhankelijk van hormonen. Eén van de dingen die zij onderzochten was de genexpressie van de genen die bij kanker een rol spelen. 

Veruit de meeste genen kunnen we namelijk aan of uitzetten, en hierbij speelt voeding een hele grote rol.

0
Tumorgroei stimulerende genen werden uitgezet!
0
Tumorgroei onderdrukkende genen werden aangezet!
0
Maanden waren slechts verstreken toen dit werd vastgesteld!

Het bleek dat na slechts 3 maanden 453 genen die een kankerstimulerend effect hebben waren gedeactiveerd en dat 48 genen die een kankeronderdrukkende rol spelen waren geactiveerd. 

Iedere hap die je neemt heeft een direct effect op o.a. de expressie van je genen. Het is goed te weten wat je zelf kunt doen om het risico op een tumorontwikkeling in de toekomst zo klein mogelijk te maken. 

Weten dat je dagelijks, met het eten wat je in je mond stopt, de ontwikkeling van kanker kunt hinderen geeft rust en vertrouwen.

Dat laatste is erg belangrijk voor de werking van het immuunsysteem wat o.a. tot taak heeft om alle afwijkende cellen te detecteren en te vernietigen.

Leer uit de artikelen op deze pagina hoe het werkt en waarom het werkt en verander je voedingspatroon in een zoveel mogelijk Whole Food Plant Based variant, met een laag vetgehalte. Waarbij het aan te raden is om het gebruik van olie zoveel mogelijk te beperken of geheel weg te laten. 

Hoe kunnen oestrogeen-producerende enzymen bij borstkanker worden geblokkeerd?

De meerderheid van de verschillende soorten borstkanker is hormoon-afhankelijk, dat wil zeggen dat het menselijk oestrogeen, oestradiol, een belangrijke rol speelt bij zowel het ontstaan en de ontwikkeling ervan. 

Vooral in de tweede fase, na de initiatie van de eerste kankercel, kun je met vrij eenvoudige leefstijlaanpassingen erg veel invloed uitoefenen op de groei en snelheid van deling.

Oestradiol geeft cellen een groeiprikkel en zet aan tot celdeling, dat is één van de redenen dat soja consumptie zo'n beschermende werking blijkt te hebben, want soja fyto-oestrogenen, zoals genisteīne, manifesteren zich als oestrogeenblokkers. Ze voorkomen dat oestradiol zich kan binden aan borstkankercellen.

Maar het merendeel van alle nieuwe diagnoses wordt na de overgang gesteld, wanneer de productie van oestrogeen door de eierstokken al is gestopt. Waarom zou je een oestrogeenblokker zoals het medicijn Tamoxifen slikken als er veel minder oestrogeen is?

Het blijkt dat o.a. borstkankercellen zelf in staat zijn om de benodigde oestrogeen te maken. 

Zo kan een borstkankercel door middel van o.a. het aromatase enzym cholesterol omzetten in oestrogeen.

Er bestaan dus twee manieren waarop we borstkankergroei kunnen afremmen of stoppen. 

Enerzijds via de oestrogeenblokkers zoals de soja-fyto-oestrogenen (zonder negatieve bijwerkingen) of het medicijn Tamoxifen met de kans op ernstige bijwerkingen, anderzijds kan oestradiol worden tegengegaan door te verhinderen dat de borstkankercel oestrogeen kan aanmaken.

In de gesprekken waarbij ik aanwezig ben geweest gaf de behandelend chirurg aan dat na een paar jaar Tamoxifen niet meer werkt. Misschien dat geoxideerd cholesterol hierbij een rol speelt.

In een interview tijdens de "Food Revolution Summit 2019" vertelde dr. Kristi Funk, chirurg, dat studies hadden uitgewezen dat het preventieve effect van Tamoxifen en de fyto-oestrogenen van Soja op de ontwikkeling van tumoren even groot is.

In hetzelfde interview gaf zij toe dat ook zij 18 jaar lang patiënten ten onrechte had afgeraden om sojaproducten te eten, maar sinds 2009 zijn er meerdere grote onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat Soja producten een beschermende werking hebben en hierdoor een grote rol kunnen spelen bij het al dan niet terugkeren van een tumor.

Lees meer hierover in haar bestseller: "Breasts, the owners manual".

Zij raadt nu iedereen aan om sojaproducten te eten, ter preventie van het krijgen of het verminderen van de kans op het terugkeren van een tumor.

Er zijn momenteel verschillende medicijnen op de markt die de werking van het aromatase-enzym onderdrukken, en dit schijnt betere resultaten af te werpen dan het oestrogeen te blokken.

Maar wat blijkt:
"Soja heeft het vermogen om beiden te doen".

Naast het blokkeren van oestradiol, onderdrukt soja ook de werking van aromatase en tevens andere enzymen die oestrogeen kunnen aanmaken.

Nederlands Ondertiteld Duur:04:23 min.                  Bronnen

Voor het originele artikel bij deze video klikNF Full Color Logo small

Kanker op een plantaardig dieet

Wat gebeurt er als we kanker op een plantaardig dieet zetten?

Het lijkt er soms wel op dat we ervan overtuigd zijn geraakt dat als je eenmaal die gevreesde diagnose krijgt je volledig afhankelijk bent van de stand van de medische wetenschap.

Echter kent ons lichaam vele mechanismen die, tijdens de diverse stadia waarin kanker zich ontwikkelt, kunnen voorkomen dat het levensbedreigend wordt.

Vele verschillende kankervormen doen er vaak tientallen jaren over om een bedreiging te vormen, zoals bijvoorbeeld prostaatkanker en ook bij de meeste gevallen van borstkanker is dit een gegeven.

In die tijd, de promotiefase, kan ons lichaam op verschillende manieren iets aan deze "vreemde" cellen doen.

Het zijn met name onze voedselkeuzes die deze beschermingmechanismes in de weg staan of zelfs compleet onmogelijk maken. Zo weten we dat caseïne, een eiwit in melk en zuivelproducten, een uiterst carsinogene werking kan hebben.

Zo is er aangetoond dat je met een verhoogde inname van dit eiwit bestaande tumorgroei kunt uit- en aanzetten. En dit met hoeveelheden die als normaal worden beschouwd!

Wil je de groeisnelheid van nog niet ontdekte tumoren remmen dan kun je beter de schappen met dierlijke voedingsmiddelen overslaan.
cheese 2725235 640

Er is nu veel wetenschappelijk bewijs over de voedingsstoffen die de kankerontwikkeling kunnen bevorderen c.q. versnellen, terwijl het afremmen of stoppen van de groei ook tot de mogelijkheden behoort.assortment fresh cabbages isolated

Ook het gegeven dat een cluster kankercellen als het bestaat uit ongeveer 10 miljoen cellen voor de verdere ontwikkeling afhankelijk is van bloedvaten biedt mogelijkheden.

De aanleg van extra bloedvaten naar een cluster is iets wat tevens middels voeding kan worden bemoeilijkt.

De recent ontwikkelde medicijnen proberen hier ook op in te spelen, zij proberen ook angiogenese, zoals de aanmaak van nieuwe bloedvaten wordt genoemd, te remmen of te stoppen.

Verder zijn er stoffen in onze voeding bekend die voor kankercellen min of meer onmisbaar zijn voor een goede ontwikkeling, zoals methionine, terwijl onze gezonde cellen prima zonder kunnen.

In deze korte video kun je zien hoe snel (binnen twee weken) ons lichaam veel agressiever kan gaan reageren op kankercellen, als het maar de mogelijkheden hiertoe krijgt.

De sterke invloed van IGF-1 (insuline like growth factor 1) op de groei van kankercellen is bekend en de IGF-1 niveaus in ons bloed worden sterk bepaald door de inname van dierlijke eiwitten.

"How not to Die from Cancer" is een korte presentatie (8 min) van dr. Greger die iedereen met deze diagnose zou moeten zien, alsook een ieder die deze diagnose in de toekomst zou willen vermijden.

Zie het positief, naast de mogelijke reguliere behandelingen kun je gelukkig zelf ook heel veel doen en bedenk dat het nooit te laat is om je lichaam dat te laten doen wat het van nature wil doen, zichzelf herstellen!

De inhoud van deze presentatie is één van de redenen dat ik het absoluut niet moeiijk vind om een WFPB levensstijl te volgen, naast het feit dat er honderden zalige recepten zijn en je er onbeperkt van mag eten zonder je ooit zorgen te hoeven maken over je gewicht.

How not to die from cancer

Nederlandse ondertiteling aanwezig. Duur: 8:11 min.                    Bronnen

Voor het originele artikel bij deze video klik: 

NF Full Color Logo small

Geoxideerd cholesterol 27HC kan 3 borstkanker-mysteries verklaren

Image

Geoxideerd cholesterol (wat geconcentreerd aanwezig is in o.a. eieren, bewerkt vlees en Parmezaanse kaas...) heeft een kanker-voedend oestrogeen effect op borstkanker, aldus luidt de vertaling van het onderschrift van deze video.

Er komt wat opheldering wat betreft drie mysteries omtrent borstkanker als we kijken welke rol geoxideerd cholesterol speelt bij de initiatie, de promotie en de uitzaaiing van de tumoren.

De eerste vraag was:
"Hoe kan het dat er zo'n sterk verband is tussen geconsumeerde cholesterol en borstkanker"?
Dit is met name vreemd omdat ons lichaam slechts een gedeelte van het geconsumeerde cholesterol opneemt en desondanks zien we een duidelijke dosis-response relatie.

De tweede vraag was:
"Waarom schijnen medicijnen, die de invloed van oestrogeen verlagen, niet altijd even goed te werken als het gaat om borstkanker te onderdrukken"?

De derde vraag luidde:
"Waarom leven vrouwen (met borstkanker) met een hogere vitamine D waarde in het bloed gemiddeld langer, dan zij die een lagere waarde hebben"? 

Geoxideerd cholesterol, 27HC-cholesterol, lijkt bij al deze vragen een rol te spelen en geeft hier zelfs een mogelijke verklaring voor. 

Oxidized Cholesterol 27HC May Explain 3 Breast Cancer Mysteries

Nederlands Ondertiteld Duur:7.22 min.                                    Bronnen

Voor het originele artikel bij deze video klik:NF Full Color Logo small

In 1908 werden er cholesterolkristallen gevonden in met name die gebieden van een tumor die aan het groeien waren. Dit deed het vermoeden rijzen dat cholesterol wellicht een rol speelt bij de groei van een tumor.

Nu een eeuw later weten we dat de ophoping van cholesterol een kenmerk is van kankerweefsel en recentelijk bewijs lijkt het vermoeden te bevestigen dat cholesterol een rol speelt in de progressie van verschillende vormen van kanker, waaronder borst-, prostaat-, en dikkedarmkanker.

De hoeveelheid cholesterol in het bloed lijkt zelfs een indicator te zijn voor de mate waarin je de kans loopt om kanker te krijgen en de kans dat het terugkomt. Een onderzoek liet zien dat na twee jaar in de groep vrouwen die een lage cholesterolwaarde hadden er nog geen enkel geval van nieuwe tumorontwikkeling was, terwijl dat bij de groepen die een hogere cholesterolwaarde hadden wel het geval was.

Dat cholesterol ook een rol speelt in de mate van groei van de tumor kan onder andere worden afgeleid uit het gegeven dat bij vrouwen die een cholesterolverlagend geneesmiddel slikken het gemiddeld 40% langer duurt voordat de kanker terugkomt. 

Maar we kunnen cholesterol verlagen met datgene wat we in onze mond stoppen gedurende de dag. 

Immers alle cholesterol dat we consumeren is atijd van dierlijke herkomst en laten we daarnaast ook het verzadigd vet uit ons dieet, eveneens afkomstig van dierlijke voedingsmiddelen, dan zal onze lever niet méér cholesterol aanmaken dan ons lichaam nodig heeft.

Maar cholesterol dat we in onze mond stoppen komt slechts gedeeltelijk in ons bloed terecht en de opname ervan neemt zelfs af als er al veel cholesterol in ons bloed aanwezig is. Hoe kan het dan dat er toch zo'n sterk verband lijkt te bestaan met kanker?

Een antwoord kwam met de ontdekking van 27HC Cholesterol, wat een metaboliet is van cholesterol en kan functioneren als oestrogeen en daardoor de groei van de meeste borstkankercellen bevordert.

Het is dus niet de cholesterol zelf maar datgene waarin het veranderd in ons lichaam.
Dit kan ook verklaren waarom vrouwen met hart- en vaatziekten vaak een grotere kans hebben om ook borstkanker te ontwikkelen.

Niet alleen borstkanker wordt gestimuleerd door de aanwezigheid van 27HC in het bloed ook bij prostaatkanker lijkt dit het geval. De groei van prostaatkanker kan met zelfs 50% worden versneld door de aanwezigheid van 27HC.

Het blijkt dat geoxideerd cholesterol in alle drie de stadia van kankerontwikkeling een rol kan spelen, zowel bij de initiatie, de promotie als de uitzaaiing van kanker.

Als we kijken naar menselijke borstkanker dan blijkt dat in agressieve tumoren er een hogere waarde van het enzym aanwezig is dat cholesterol omzet in 27HC.

Het komt erop neer dat oestrogeen-afhankelijke borsttumoren wel eens afhankelijk zouden kunnen zijn van de aanwezigheid van 27HC om te groeien, met name als oestrogeen niet voor handen is. Hetgeen kan verklaren dat sommige vrouwen minder baat hebben bij het verlagen van het oestrogeenniveau dmv medicatie i.v.m. kankergroei.

Meer dan 80% van de borstkankers reageert op oestrogeen, dus gebruiken we hormoon-blokkers, hetzij voorkomen we de vorming van oestrogeen of zetten we Tamoxifen in om de oestrogeenreceptoren op de cellen te blokkeren. 

Ondanks de werking van deze medicijnen krijgen veel patiënten na verloop van tijd te maken met een nieuwe resistente tumor.
En hier speelt geoxideerd cholesterol waarschijnlijk een belangrijke rol. 

27-HC voedt de tumorgroei zonder oestrogeen, hetgeen kan verklaren dat in sommige gevlallen deze oestrogeen blokkers niet werken.

Een derde mysterie dat met 27HC zou kunnen worden verklaard is het gegeven dat borstkankerpatiënten met hogere vitamine D waarden langer leven. Vitamine D supplementen verlagen de 27HC waardes in het bloed.

Geoxideerd cholesterol is iets wat we zoveel mogelijk zouden moeten vermijden en dat niet alleen om de kans op kanker te verkleinen. 

Naast de rol die het speelt bij het ontstaan van hart en vaatziekten lijkt het ook een belangrijke factor te zijn bij de ontwikkeling van bv. Alzheimer.


ribbon symbol 2818640 1280

 

IGF-1 als de One Stop Kanker-Shop

Een video presentatie van Dr. Greger waarin hij in staat blijkt om binnen 3 minuten duidelijk te maken dat het groeihormoon IGF-1 een grote rol speelt in alle stadia waarin de ontwikkeling van (borst)kanker zich kan bevinden.

Het is voor mij en ik neem aan voor iedereen die zich gaat verdiepen in de gepubliceerde literatuur, vaak onvoorstelbaar dat zeer belangrijke, wetenschappelijk aangetoonde verbanden niet worden opgepakt door de medische praktijk.

Zie hier een "oud" filmpje uit 2012 waar het risico wat je loopt door de consumptie van dierlijke eiwitten wel heel reëel wordt.

Hoe kan het toch zijn dat dierlijke voedingsmiddelen nog steeds worden aangeraden door het merendeel van de medische beroepsgroepen en de daarbij betrokken diëtisten.Zuivelproducten

De afgelopen jaren heb ik meermaals mijn tong moeten afbijten als ik geconfronteerd werd met het aanbevolen dieet nadat mensen een chemokuur ondergaan hadden.

Dat is immers het moment om het lichaam te ondersteunen in het herstel en het immuunsysteem weer op pijl te krijgen en zullen chronische laaggradige ontstekingsreacties, die vaak veroorzaakt worden door dierlijke voedingsmiddelen, dit vertragen en soms zelfs compleet verhinderen. 

Het meerendeel van de aanbevolen voeding was rijk aan dierlijke vetten en dus ook de kankergroei stimulerende eiwitten, misschien met de insteek om snel weer op gewicht te komen en "aan te sterken", maar dat geldt dan met name ook voor de mogelijk achtergebleven kankercellen, die zullen floreren op de extra IGF-1 en cholesterol.

Spelen hier eigen consumptievoorkeuren een rol?
Zijn het de op reductionistisch onderzoek gebaseerde voedingsinzichten die diëtisten aangereikt krijgen?

Als iemand mij hierover wat duidelijkheid kan verschaffen dan hoor ik dat graag.

Nederlands ondertiteld Duur: 2:55 min.                                  Bronnen
Het originele artikel bij deze video klik NF Full Color Logo small

Eieren en borstkanker

Een landelijk studie in Amerika naar de rol van cholesterol in onze voeding en kanker, concludeerde dat het omlaag brengen van de hoeveelheid cholesterol in ons eten de kans op hart- en vaatziekten verkleint maar ook de kans op kanker. 

Het beperken van de inname van dierlijke vetten en cholesterol is een belangrijke aanbeveling voor de volksgezondheid, zoals één van de conclusies luidde.

Was er een verband gevonden tussen de cholesterolinname en alle kankers?
Nee, bij prostaatkanker leek het niet zo te zijn, echter bij de fatale vorm van prostaatkanker werd er wel een verband geconstateerd. 

Moeten we nu als man gerust zijn als we regelmatig een eitje tikken....., ehhh nee, want er bleek een significant verband met maag-, darm, endeldarm-, pancreas-, long-, borst-, nier-, blaas- , eierstok- en een type beenmergkanker.

Door de jaren heen zijn er honderden onderzoeken gepubliceerd die aantonen dat het cholesterol dat we eten, niet de bloedwaarden hiervan laat stijgen. 

Deze onderzoeken werden stelselmatig dusdanig opgezet dat deze uitkomst al bij voorbaat vaststaat. Neem een kleine groep mensen die obees zijn en laat hen wat meer eieren eten en je zult zien dat de cholesterolwaarden in het bloed veelal niet significant zullen stijgen. (vaak vormen deze binnen deze groep al een probleem) 

Meer hierover kun je vinden in de andere video's op deze site over eieren en of de presentatie van Neal Barnard: 
"Wat iedere arts zou moeten weten over voeding".

Er is een sterk verband gevonden tussen de hoeveelheid eieren die werd geconsumeerd en de kans op de ontwikkeling van kanker. 

Zo kunnen al een paar eieren per week de kans op endeldarmkanker met 19% verhogen, maar eet drie of meer eieren in de week en dit percentage stijgt met 71%!

In onderstaande video wordt ook het verband uitgelegd tussen de kans op borstkanker en de consumptie van eieren.

In Amerika zijn de adviezen aangaande de hoeveelheid cholesterol die wij met ons voedsel binnen krijgen al verder aangescherpt. 

Eerst adviseerde men om niet meer dan 300mg per dag te consumeren (bedenk dat één ei dit al kan overschrijden). Nu luidt het advies in Amerika:
"Vergeet de 300mg grens en eet zo min mogelijk cholesterol al mogelijk is".

Eggs and Breast Cancer

Nederlands Ondertiteld  Duur:04:34min.                             Bronnen

Voor het originele artikel bij deze video klikNF Full Color Logo small

Hoe Cholesteroloxidatie te verminderen

We weten allemaal dat een verhoogt cholesterolgehalte in het bloed een belangrijke rol kan spelen bij het ontstaan en verergeren van o.a. hart- en vaatziekten, waarbij er een verband bestaat tussen de hoogte van het cholesterol en de kans om te overlijden als gevolg van bijvoorbeeld een hartaanval of beroerte.smoke 1568953 640

Hierbij is het met name het geoxideerde cholesterol dat ontstekingsreacties in het subendotheel ( in de aderwand) veroorzaakt, wat veelal kan leiden tot instabiele plaque, wat weer de oorzaak is van 90% van alle hartaanvallen!

In de video "Geoxideerd Cholesterol als een oorzaak van de ziekte van Alzheimer" wordt het mechanisme uitgelegd wat een verklaring kan geven omtrent het ontstaan en het verergeren van de ziekte van Alzheimer.

Het zoveel mogelijk terugdringen van de hoeveelheid geoxideerde cholesterol kan een grote bijdrage leveren in het voorkomen en of terugdringen van ernstige "chronische" ziekten, het gaat om bv hart- en vaatziekten, Alzheimer, Diabetes, Nierfalen, maar ook bij het ontstaan en de ontwikkeling van diverse soorten kanker, waaronder borstkanker, speelt het een rol. 

Dit omdat het niet alleen de cel aantast maar ook het DNA kan beschadigen.

Cholesterol oxideert met name als de producten die cholesterol bevatten worden verhit.
Waarbij maximale oxidatie al kan worden bereikt bij slechts 150 graden.

Er zijn wel verschillen geconstateerd in de mate waarin.
Zo bleek magnetrongebruik bij kip en vlees, twee keer zoveel geoxideerd cholesterol te produceren dan dat we het hadden gefrituurd.

Waarbij, naar mijn overtuiging, niet de conclusie kan worden getrokken dat het frituren van kip gezond is, dat mag duidelijk zijn.

Het verhitten en vervolgens uit de koelkast weer opnieuw opwarmen van dierlijke voedingsmiddelen kan de hoeveelheid zelfs verdubbelen.

Kijk naar onderstaande video en leer hoe je heel gemakkelijk je gezondheid niet in gevaar brengt door simpelweg de juiste beslissingen te maken qua voeding en de wijze waarop het bereid wordt.

How to reduce cholesterol oxidation

Nederlands Ondertiteld Duur: 06:48 min.                          Bronnen

Voor het originele artikel bij deze video klikNF Full Color Logo small

Kanker uithongeren door methionine restrictie

Het beperken van de inname van methionine, wat het eenvoudigst gaat door het eten van een plantaardig dieet, zou van grote invloed kunnen zijn op het ziekteverloop bij patiënten met Kanker.

In tegenstelling tot normale cellen zijn veel kankercellen afhankelijk van het aminozuur methionine om te kunnen groeien.

Omdat kankercellen onze eigen cellen zijn is het lastig om een medicijn te vinden die deze cellen vernietigt maar onze goede cellen ongemoeid laat.

Je zult nu wellicht denken dat een aangetoonde afhankelijkheid in een petrischaaltje niet alles zegt, maar bij verwijderde tumoren is gebleken dat er biochemische defecten zijn die leiden tot de afhankelijkheid van methionine.

Dit geldt o.a. voor sommige darm-, borst-, eierstok-, prostaat-, en huidkankers.

De farmaceutische industrie is er op gebrand om op de markt te komen met een medicijn dat de methionine in ons bloed kan verlagen. 

Echter de methionine die wij in ons lichaam hebben komt daar met name door het voedsel wat we eten.

Het is dus eenvoudiger om vooral de voeding die relatief veel methionine bevat zoveel mogelijk te vermijden, zeker als er al een diagnose is gesteld.

In onderstaande afbeelding kun je zien welke voedingsmiddelen eruit springen als we kijken naar de hoeveelheid methionine.Methionine in voeding


Zoals uit bovenstaand afbeelding blijkt vinden we de meeste methionine in vis, kip, eieren, rood vlees en melk.

Het komt in veel geringere hoeveelheden voor in voeding van plantaardige herkomst.

Kaas staat hier niet bij, maar gezien er een grote hoeveelheid melk nodig is om kaas te fabriceren, zou kaas hier ook tussen moeten staan. 

Nederlands Ondertiteld Duur:05:13 min.                            Bronnen
Voor het originele artikel bij deze video klikNF Full Color Logo small    

Een Vegan dieet zou weleens het beste advies kunnen zijn voor mensen met de diagnose kanker. 

Tevens is het, omdat de meeste tumoren er tientallen jaren over doen voordat ze ontdekt kunnen worden, mogelijk om de groei van nog onontdekte tumoren te remmen.

Als we dit al 40 jaar weten:"Waarom is dit dan niet het standaard advies van alle oncologen.....?"
Goede vraag!

Zelf heb ik een andere vraag:
"Waarom zie ik sommige kankerpatiënten een voedingsadvies meekrijgen (2018) van de begeleidend diëtist waarop, zuivel, vlees, vette vis, kip en zelfs ham* en worst* staan".

Is het niet beter om de mogelijk achtergebleven oncocellen te onthouden van datgene wat ze nodig hebben om te kunnen floreren?

 

* Ham en worst zijn beiden als bewerkt vlees door de Wereldgezondheidsorganisatie in 2015 opgenomen in de lijst van carcinogene stoffen. Hiervan is dus aangetoond dat zij kankerverwekkend kunnen zijn.

Hoe winnen we de strijd tegen kanker

Het was rond 1970 dat de toenmalige president van Amerika, Richard Nixon, kanker de oorlog verklaarde. 

Sinds die tijd zijn er vele miljarden geïnvesteerd in onderzoek naar deze ziekte en mogelijke therapieën. Naar schatting is het inmiddels (2021) al opgelopen naar ruim 100 miljard dollar. 

Echter kunnen we gerust stellen dat we deze "oorlog" nog lang niet hebben gewonnen en mogen we ons zo langzamerhand wel eens gaan afvragen of we de ingeslagen weg wel moeten blijven volgen.

Slechts 5 tot 10% van alle kankerdiagnoses zijn toe te schrijven als gevolg van genen die je hebt meegekregen en waarbij de uitkomst al vast staat, namelijk dat je tijdens je leven een vorm van kanker zult ontwikkelen.

De meesten onder ons denken echter dat een veelvoud van dit percentage ten grondslag ligt aan het ontwikkelen van deze ziekte. Nee het is slechts 5 tot 10%.

Zelfs bij eeneiïge tweelingen is de kans dat de tweede ook b.v. borstkanker ontwikkeld 20% en hier heb je een situatie waarbij we te maken hebben met identiek DNA. Zelfs als er sprake is van de aanwezigheid van het gevreesde BRCA gen, zal de kans dat de ander ook borstkanker ontwikkeld  30 à 40% zijn.

90% van alle kankergevallen wordt veroorzaakt door externe variabelen en in de meeste gevallen zullen dit leefstijl gerelateerde variabelen zijn. 

Dat is een hoopgevend iets, want onze leefstijl kunnen we voor het grootste gedeelte zelf beïnvloeden, waarbij we de mate waarin we dat doen ook nog eens zelf kunnen bepalen.

In de video kun je zien dat op een enkele uitzondering na de behandeling van kanker middels chemotherapie in slecht 2% van de gevallen zal leiden tot een levensverwachting van meer dan 5 jaar na de diagnose. 

Bij borst-, long-, darm- en prostaatkanker zal een chemokuur slechts in 1% van de gevallen bijdragen tot deze 5 jaar overlevingsperiode. 

Met andere woorden na een behandeling van 14.000 darmkankerpatiënten met een chemokuur zullen slechts 146 patiënten dankzij deze kuur 5 jaar later nog in leven zijn (cijfers representeren de situatie in Amerika)

Het lijkt erop dat we de oorlog tegen kanker eerder kunnen winnen als we meer gaan inzetten op preventie dan op behandelen.

Hier komt weer het belang van voeding om de hoek kijken. 

Het is niet alleen belangrijk om levensmiddelen die kanker kunnen veroorzaken en of de groei ervan bevorderen zoveel mogelijk te laten staan, maar ook met name die dingen te eten die ons lichaam ondersteunen in het onderdrukken van de vele processen die kankercellen laten ontstaan en welke verantwoordelijk zijn voor de groei.

De voedingsstoffen die we dan nodig hebben zijn aanwezig in plantaardige levensmiddelen. 

Supplementen en of pillen slikken die een geconcentreerde hoeveelheid van dergelijke stoffen bevatten hebben niet dezelfde uitwerking als de natuurlijke producten waar ze oorspronkelijk in zaten.

Kortom: "Vermijd en bestrijd kanker", door het eten van onbewerkte volwaardige plantaardige voeding.
Oftewel een Whole Food Plant Based Diet.

How to win the war on cancer

Nederlands Ondertiteld Duur: 05:04 min.              Bronnen

Voor het originele artikel bij deze video klik NF Full Color Logo small

Positieve effecten van Edelgist bij kanker

De Nobelprijs voor de geneeskunde in 2018 is toegekend voor het onderdrukken van de negatieve regulatie van het immuunsysteem. 

Of anders geformuleerd, het stimuleren van ons immuunsysteem om bijvoorbeeld kankercellen te elimineren.

De Amerikaan James Allison ontdekte het eiwit CTLA-4 dat als taak heeft om het immuunsysteem niet op hol te laten slaan. 

Dit eiwit, zo heeft hij aangetoond, kan worden uitgezet door het toedienen van een bepaalde stof aan het lichaam.

De tweede Nobelprijswinnaar was de Japanner Tasuku Honjo, hij ontdekte het eiwit PD-1 dat als rem fungeert op immuuncellen.

Kan voeding hierin misschien ook een rol spelen?
Zoals bij veel recente doorbraken is er vaak al een heel verhaal aan voorafgegaan, en hier is het niet anders.

In 1901 verscheen er een artikel 'De behandeling van inoperabele kanker” waarin naar voren werd gebracht dat 200! jaar daarvoor er een observatie was gedaan waarbij gezwellen verdwenen nadat er een infectie was veroorzaakt door een streptokokken besmetting.

In de negentiende eeuw werd er geëxperimenteerd met het opzettelijk infecteren van kankerpatiënten in de hoop om zo het immuunsysteem te prikkelen waardoor dit ook beter in staat zou zijn om kankercellen onschadelijk te maken.

Zie in de volgende video hoe de Beta-glucanen uit edelgist in staat blijken om ons immuunsysteem een standje hoger te zetten. 

Zo werd er geconstateerd dat bij 23 vrouwen met uitgezaaide borstkanker die slechts 1/16 theelepel aan edelgist namen, dit ertoe leidde dat het aantal monocyten (witte bloedcellen) met maar liefst 50% toenam.

Kijk de volgende video van dr. Greger en zie dat er geen bijwerkingen zijn te verwachten, waarom zou je het niet doen?

Positieve effecten van Edelgist bij kanker

Nederlands Ondertiteld Duur:7:55 min.                     Bronnen

Voor het originele artikel bij deze video klikNF Full Color Logo small

Het beste advies voor Voeding en Kanker

Als we de balans opmaken, wat is dan op dit moment het beste wetenschappelijke bewijs voor wat we wel of juist niet moeten eten om het risico op kanker te verkleinen.


De hoeveelheid bewijs dat vereist is om beslissingen te nemen, is afhankelijk van het risiconiveau.bannerbonen

Als we het bijvoorbeeld hebben over een nieuw medicijn, wil je er zeker van zijn dat de voordelen opwegen tegen de risico's voordat je ze voorschrijft. Dit gezien het feit dat medicijnen meer dan 100.000 Amerikanen per jaar doden tijdens een ziekenhuisopname. (gewoon als bijwerking, niet door vergissingen en of een verkeerde dosering

Maar hoeveel bewijs heb je nodig om bijvoorbeeld op een verantwoorde manier broccoli te eten zonder gezondheidsrisico's?

Heb je gerandomiseerde dubbelblinde placebo-gecontroleerde studies nodig?

(Hoe zou je overigens een placebo-groente ontwerpen?)

Zelfs als al het bewijs dat suggereert hoe krachtig broccoli is, een kruisbloemige samenzwering van telers blijkt te zijn, wat is het ergste dat er zou kunnen gebeuren?
Het is hoe dan ook gezond.

Dat is de schoonheid van veilige, eenvoudige, bijwerkingsvrije oplossingen die worden geboden door de aanpak van leefstijlgeneesmiddelen. 

Leer uit onderstaande video hoe het NAS rapport uit 1982 al kanttekeningen plaatste bij verschillende voedingsmiddelen van dierlijke herkomst. 

En hoe fel was de reactie vanuit de industrie op de inhoud van dit rapport. 

Het duurde even, maar 30 jaar later heeft de Wereldgezondheidsorganisatie in het verlengde van o.a. dit rapport en 800 andere studies, bewerkt vlees als een carcinogeen categorie I ingedeeld. 

Hoeveel kankerdiagnoses zouden zijn voorkomen als er wat eerder richtlijnen en voedingsadviezen zouden worden opgesteld op basis van recente studies. 

The best advice on diet and cancer

Nederlands ondertiteld Duur: 06:06 min.            Bronnen

Voor het originele artikel bij deze video klikNF Full Color Logo small

Anti-angiogenese: De bloedtoevoer van tumoren afsnijden

Eén van de redenen waarom een gezonde leefstijl zo'n 30% van de kankergevallen zou kunnen voorkomen zou mede verklaarbaar kunnen zijn doordat de bloedtoevoer naar tumoren wordt beperkt en of weggenomen.

Omdat de aanvoer van bloed noodzakelijk is voor een cluster kankercellen om te kunnen groeien, biedt dit mogelijkheden om deze groei te voorkomen of ongedaan te maken. 

Het ontstaan van tumorcellen in ons lichaam is iets wat dagelijks gebeurd en wat tot geen probleem zal leiden als ze maar niet in de gelegenheid worden gesteld om te groeien en te delen.

Het blijkt dat als we naar de schildklier van 70 jarigen kijken nagenoeg iedereen microscopisch kleine tumoren heeft, maar dat is op zich geen probleem.

Clusters tumorcellen die uit zo'n 10 miljoen cellen bestaan hebben eigen bloedvaten nodig om te kunnen groeien en verspreiden angiogenetische factoren, chemische stoffen die voor de nabijgelegen bloedvaten  het signaal vormen om nieuwe vaten aan te leggen.

De belangrijkste hiervan is VEGF, Vasculaire endotheliale groeifactor. Deze groeifactor kunnen we remmen met het eten van planten en kruiden.

De fytonutrienten in planten blokkeren de werking van VEGF en voorkomen zo mede de aanmaak van extra bloedvaten.

Een ideaal middel om op lange termijn jezelf te beschermen tegen de vorming van levensbedreigende tumoren. 

Een van de getrokken conclusies op basis van een overzichtsstudie luidde:
 "Er ligt nu overtuigend bewijs dat plantaardige bestanddelen in onze voeding het unieke vermogen bezitten om tumorangiogenese te beïnvloeden, wat als voordelig kan worden beschouwd bij de preventie en de behandeling van borstkanker bij de mens."

Zie in onderstaande video hoe bijvoorbeeld experimenten in petrischaaltjes lieten zien hoe dat zelfs nieuw gevormde haarvaten krompen als er fisetin, een nutriënt uit aardbeien, werd toegevoegd.

Bij iedere hap die je in je mond stopt heb je de keus of je kankergroei stimuleert en of afremt.

De dagelijkse consumptie van angiogenese remmende voeding is een simpele en goedkope manier om de kans op tumorvorming te verkleinen.

Eet daarom dagelijks liefst meerdere groenten, fruit, kruiden etc. die dit effect hebben. 

(Eet de planten en laat je niet verleiden tot het slikken van supplementen, het is de combinatie van de werkzame stof met de vele duizenden andere fytonutriënten die je met de appel, boerenkool, aardbei etc. binnen krijgt die het beste resultaat geven.)

Nederlands ondertiteld Duur: 04:23 min.            Bronnen

Voor het originele artikel bij deze video klikNF Full Color Logo small

Kunnen we door te eten kanker uithongeren?

Hoe kunnen we met voeding de aanleg van extra bloedvaten naar tumoren verminderen en of voorkomen.

Zoals bekend zal een cluster kankercellen als ze zo groot is als de punt van een ballpoint bloedvaten nodig hebben voor voldoende zuurstof en voedingsstoffen om verder te kunnen groeien.

In deze lezing door dr. Li uit 2010, gaat hij in op de mechanismen die angiogenese, de aanleg van extra bloedvaten, kunnen beïnvloeden. 

Je kunt dit proces stimuleren, afremmen of zelfs omkeren. 

Concreet houdt dit in dat je iedere dag zelf in de hand hebt hoe jouw lichaam reageert op het verzoek van kankercellen voor extra bloedvaten.

Dr. Li is oprichter van The Angiogenese Foundation, https://angio.org/ 

Zeker bij een dieet waarbij we de inname van kankerbevorderende voeding verlagen is het een goed idee om de inname van kankerbestrijdende voeding meer aandacht te geven.

Aanbevolen boeken

Lees alles over plantaardige voeding en borstkanker

Breasts the owner's manual

Breasts: the owner's manual, by dr. Kristi FunkEen absolute aanrader voor iedere vrouw die haar kans op het krijgen van borstkanker wil minimaliseren, maar ook voor zij die deze diagnose kregen en door dit boek alles te weten kunnen komen over deze ziekte.

 

De verschillende tumorvormen, de diverse behandelmethoden met alle voors en tegens en hoe je voor jouw situatie het best tot een besluit kunt komen.

Als de diagnose gesteld is raad ik je aan om dit boek te kopen en te raadplegen. Neem vooral de tijd om je goed te informeren en om de juiste vragen te kunnen stellen.

Zij verteld alles wat je wilt weten en moet weten zodat jij tot een goede beslissing kunt komen, samen met jouw behandelend arts. Is bestraling wel of niet nodig en wat zijn hiervan de risico's en voordelen, etc.  

 

Een ding raadt zij iedereen aan die die de kans op het krijgen, de groei en de terugkeer van een tumor wil beperken:

"Eet een Whole Food Plant Based Dieet"

"Ik heb 16 jaar lang geadviseerd om geen sojabonen of producten hiervan te eten.
Nu moet ik constateren dat ik er volledig naast zat. Eet minimaal twee keer per week Sojaproducten en dagelijks gebroken lijnzaad".

In Amerika en daarbuiten is zij bekend geworden als de chirurg die Angelina Jolie  heeft begeleid en geopereerd. 

Maar meer nog is zij de chirurg die alle vrouwen wil bijstaan en helpt ook diegene die het zich niet kan veroorloven. In bijgaande inspirerende video kun je haar beter leren kennen.

Zijzelf heeft haar leefstijl rigoureus omgegooid toen zij besefte, op basis van een schat aan wetenschappelijke studies, wat plantaardige voeding kan betekenen voor je gezondheid en de kans die het biedt om chronische ziekten te vermijden.

Dr. Kristi Funk: 

"Most women don't want to hear about breast cancer unless they have it and need to make some decisions, but these days news about breast cancer—the number one killer of women ages twenty to fifty-nine—is everywhere."

Hope for a cure abounds. Celebrities have come forward to share their experiences and raise awareness. Chances are you know someone who has had it.

But did you know that you make choices every day that bring you closer to breast cancer—or move you farther away? That in the majority of cases, cancer isn't up to fate, and there are ways to reduce your risk factors? That many of the things you've heard regarding the causes of breast cancer are flat-out false?

There have been few solid guidelines on how to improve your breast health, lower your risk of getting cancer, optimize your outcomes if you're faced with a diagnosis, and make informed medical choices after treatment. Until now.


"Breasts: The Owner's Manual will become an indispensable and valued guide for women looking to optimize health and minimize breast illness."
—DEBU TRIPATHY, MD, Professor and Chair, Department of Breast Medical Oncology, University of Texas MD Anderson Cancer Center

"Breasts: The Owner's Manual not only provides a clear path to breast health, but a road that leads straight to your healthiest self. As someone who has faced breast cancer, I suggest you follow it."

—ROBIN ROBERTS, Coanchor, Good Morning America

Your Body In Balance

The New Science of Food, Hormones, and HealthYour Body in Balance

By: Neal D. Barnard, MD, FACC

 

Een uitgebreide Podcast met Rich Roll over dit boek vind je hier.

Productbeschrijving:

The shocking new science of how hormones are wreaking havoc on the body, and the delicious solution that improves health, reduces pain, and even helps to shed weight.

Hidden in everyday foods are the causes of a surprising range of health problems: infertility, menstrual cramps, weight gain, hair loss, breast and prostate cancer, hot flashes, and much more. 

All of these conditions have one thing in common: they are fueled by hormones that are hiding in foods or are influenced by the foods we eat.

Your Body in Balance provides step-by-step guidance...for understanding what's at the root of your suffering-and what you can do to feel better fast. 

Few people realize that a simple food prescription can help you tackle all these and more by gently restoring your hormone balance, with benefits rivaling medications. 

Neal Barnard, MD, a leading authority on nutrition and health, offers insight into how dietary changes can alleviate years of stress, pain, and illness. 

What's more, he also provides delicious and easy-to-make hormone-balancing recipes.

Your Body in Balance gives new hope for people struggling with health issues. 

Thousands of people have already reclaimed their lives and their health through the strategic dietary changes described in this book. 

Whether you're looking to treat a specific ailment or are in search of better overall health, Dr. Neal Barnard provides an easy pathway toward pain relief, weight control, and a lifetime of good health.

Hoe overleef je?

Ontdek wetenschappelijk bewezen voedingsmiddelen die beschermen tegen ziekte en die ziekte omkeren.
Door Michael Greger, M.D. en Gene Stone

Boekomslag

 

Download hier het inkijkexemplaar.

Dit boek is een geweldige bron van kennis over de effecten van plantaardige voeding met betrekking tot de meeste vroegtijdige doodsoorzaken.
Een mooie lezing van Dr. Greger hierover vind je hier.

Samenvatting

De meeste oorzaken van vroegtijdig overlijden kunnen voorkomen worden door eenvoudige veranderingen in levensstijl en dieet. 

In de besteller Hoe over leef je? vertelt de Amerikaanse arts Michael Greger over het enige wetenschappelijk bewezen dieet dat zowel bescherming biedt tegen veel oorzaken van vroegtijdig overlijden en lichamelijke gebreken, alsook ziektes kan omkeren.

 

Ons lichaam wil gezond zijn. Als het lichaam een beschadiging oploopt dan kan het dit vaak zelf genezen. Daar moet je jouw lichaam echter wel de kans voor geven. Zonder dat we ons dit realiseren doen we dit vaak niet.

Hoe houd je jouw lichaam zo sterk mogelijk, zodat het zelf goed ziektes kan afweren en voorkomen?

De vijftien meest voorkomende vroegtijdige doodsoorzaken komen in dit boek aan bod zoals hart- en vaatziekten, diabetes, alzheimer en kanker.

Wat moet je eten om de kans op deze ziektes zo laag mogelijk te houden? Of wat moet je eten om ervan te genezen? 

Op deze vragen geeft Micheal Greger antwoord, zich baserend op recent wetenschappelijk onderzoek. 

Om gezond eten gemakkelijk te maken heeft dokter Greger zijn Dagelijkse Dozijn ontwikkeld: voedingsmiddelen met de bijbehorende hoeveelheden die je elke dag zou moeten eten. Zodat je lichaam optimaal in staat is veel ziektes te voorkomen. 

Dit boek is een must voor al diegenen die hun gezondheid in eigen hand willen houden en zo gezond mogelijk oud willen worden.

Michael Greger is een internationaal bekende arts, voedingsdeskundige en oprichter van de populaire website Nutritionfacts.org. Daarnaast is hij de auteur van de succesvolle wereldwijde bestseller Hoe overleef je (How not to die) en het bijbehorende kookboek.

CHRIS OVERWINT KANKER

chris overwint kankerEen van de weinige in het Nederlands verschenen boeken over de relatie van volwaardige plantaardige voeding en het herstellen en of voorkomen van kanker is het boek van Chris Wark: "Chris Beat Cancer".

 

Samenvatting:
Twee dagen voor kerst en op slechts 26-jarige leeftijd werd bij Chris Wark dikkedarmkanker stadium III vastgesteld. 

Voordat hij er goed en wel erg in had werd hij een operatiekamer ingereden waar een tumor ter grootte van een golfbal en een derde van zijn dikke darm werden verwijderd.

Artsen vertelden Wark dat hij zodra hij van de operatie was hersteld 9 tot 12 maanden chemotherapie zou moeten ondergaan om een terugkeer van de kanker te voorkomen. 

Maar toen de eerste maaltijd die hij in het ziekenhuis kreeg een cafetaria-achtige gehaktbrij bleek te zijn, kreeg hij zijn eerste hint.

De hint dat rekening houden met zijn voedingspatroon en voor zijn eigen gezondheid zorgen misschien, heel misschien de manier zou kunnen zijn om zijn lichaam effectiever te genezen, ook al zou dat tegen het advies van de traditionele medische gevestigde orde en zijn familie en vrienden ingaan. 

Zijn gedachten bleken juist en hij is zonder chemotherapie en andere reguliere behandelingen al jaren kankervrij.

Miljoenen lezers hebben inmiddels Chris’ reis via zijn blog Chris Beat Cancer gevolgd, en in zijn debuut duikt hij diep in de redenering en wetenschappelijke basis achter zijn benadering en de aanpak die hij heeft gebruikt om zijn lichaam met succes van kanker te genezen.

Puttend uit de meest recente en grondige onderzoeken en uit zijn sterke geloof, deelt hij zijn strategieën voor genezing, inclusief de instelling om kanker te overwinnen, radicale veranderingen in voedingspatroon en leefstijl, en middelen voor mentale, emotionele en spirituele genezing.

Vol met zowel intensieve, persoonlijke inzichten als uitgebreide oplossingen voor genezing, zal dit boek je inspireren en leiding geven op je reis naar welzijn.

“Ik wil heel duidelijk maken dat ik geen geluk heb gehad of speciaal ben. 

Ik ben gewoon een normale vent die naar zijn intuïtie luisterde, zijn geloof omarmde en hevige actie ondernam om zijn lichaam te helpen genezen.

Ik verwijderde alles uit mijn leven dat aan mijn ziekte zou hebben kunnen bijdragen waardoor dat een plek werd waar kanker niet kon gedijen. 

Ik ben ervan overtuigd dat wat ik deed, iedereen kan doen, dus jij ook.”

— Chris


Cookies...
Sommige cookies zijn essentieel voor het functioneren van de site, terwijl andere worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. De links naar de video's op de site zijn om privacyredenen ingesteld met de "no_cookie" code.