Mijn naam is Rien Heideveld, inmiddels 59 jaar oud en ik heb de afgelopen jaren veel van mijn overtuigingen en gewoontes aangaande “gezonde” voeding moeten heroverwegen.

Het was na het plotseling overlijden van een oude schoolvriend dat ik voor mezelf besloot dat er uit zijn overlijden ook iets positiefs moet voortkomen. Dat was voor mij de drijfveer om o.a. iets aan mijn hoge bloeddruk te doen, die ik al had toen ik net twintig was.
Mijn vrouw had al eens naar voren gebracht om te gaan juicen, om zo door middel van gezonde sappen op een positieve manier iets aan onze gezondheid te doen.

Na het zien van de documentaire Fat, Sick and Nearly Dead” zijn wij hiermee begonnen. Inmiddels zijn we zeven jaar verder en maken we regelmatig nog een sapje en hebben wij daarnaast ons vertrouwde eetpatroon volledig omgegooid en eten nu "Whole Food Plant Based".

Ik ben geen arts, wat denk ik op het gebied van voeding en gezondheid, op dit moment in mijn voordeel werkt.
Artsen krijgen immers tijdens de studie nagenoeg geen informatie aangereikt aangaande voeding en de invloed die deze kan hebben op de talloze processen in ons lichaam.

Zes jaar lang niet te horen krijgen welke rol voeding kan spelen zal bij de meeste studenten geneeskunde tot de overtuiging kunnen leiden dat voeding niet belangrijk kan zijn.

De gemiddelde arts heeft zijn kennis van voeding voornamelijk uit de gangbare media en datgene wat zij vanuit de thuissituatie meegekregen hebben. Daarnaast worden artsen heel gericht benaderd met informatie die wordt aangeleverd door gespecialiseerde organisaties die tevens de spreekbuis vormen voor de levensmiddelenindustrie en of de landbouworganisaties.
De lesstof die diëtisten krijgen over plantaardige voeding wordt vaak met name belicht vanuit de mogelijke “tekorten” die hierbij zouden kunnen optreden.

Waar heb ik mijn kennis vandaan gehaald?

In 2017 heb ik een Plant Based Nutrition Certificate behaald via eCornell de online studieomgeving van de Cornell University.
Deze cursus is ontwikkeld door het T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies.

De George Washington University biedt o.a. artsen de mogelijkheid om middels gecertificeerde lezingen de kennis over plantaardige voeding in relatie tot de gezondheid te vergroten, zie hiervoor https://www.nutritioncme.org/. Artsen kunnen hiermee accreditatiepunten verwerven door een korte toets te maken na het bekijken van een lezing.
Zelf heb ik inmiddels 39 van deze lezingen met een certificaat afgerond.
Voor een overzicht van de door mij afgeronde onderwerpen klik hier.

Wageningen University & Research biedt via edX de cursus "Nutrition and Cancer" aan. Het geverifieerde certificaat heb ik in maart 2019 behaald.

Belangrijke bronnen op internet zijn o.a.: de non-profit site Nutritionfacts.org, PubMed en Center for Nutrition Studies, van de vele andere vermeldenswaardige sites zijn de links op de website te vinden.

Van de artsen en onderzoekers die al vele tientallen jaren mensen met succes behandelen, door de voeding aan te passen, heb ik tientallen boeken aangeschaft en lezingen bekeken.
Een gedeelte hiervan vindt je onder Boeken.

Er zijn veel goede documentaires gemaakt die veel inzicht verschaffen over de invloed van voeding op het menselijk lichaam. Zoals bijvoorbeeld Forks over Knives, "What the Health""The Game Changers", "Hope, What You Eat Matters".  Andere levensveranderende documentaires vind je op de site onder Video's.

Ik ben tevens lid geworden van P.C.R.M., wat staat voor het Physicians Committee for Responsible Medicine.

In Amerika zijn ze verder met het in de praktijk brengen van leefstijl geneeskunde.
Het Nutrition Education Curriculum zoals dat door PCRM ontwikkeld is, en o.a. bij een een groot onderzoek op de werkvloer bij Geico is toegepast, heb ik in mijn bezit.

Ook de Lifestyle Medicine Course Syllabus die verspreid wordt via het American College of Lifestyle Medicine heb ik uitgebreid bestudeerd.

In mei 2018 de Food Revolution Summit gevolgd, vele tientallen interviews met vooraanstaande experts.
In september 2018 de PlantFit Summit evenals de hierboven genoemde summit bestond deze ook uit tientallen interview met internationale experts op uiteenlopende gebieden.

In maart 2019 de Mastering Diabetes 2019 Summit gevolgd, waarin 32 experts geïnterviewd werden (meer dan 20 uur aan video).
In mei 2019 de Food Revolution Summit 2019 gevolgd, 24 interviews met experts op het gebied van plantaardige voeding, gezondheid en milieu.
In januari 2020 de Mastering Diabetes 2020 Summit gevolgd, 27 interviews met experts.
In februari 2020 The Real Truth about Weight Loss Summit gevolgd, 32 interviews met wetenschappers, artsen en diëtisten.

In februari 2020 deelgenomen aan een Webinar van Brooke Goldner

In april 2020 online de cursus van dr. John McDougall "DrMcdougall's Dietary Therapy" gevolgd.
In mei 2020 The Food Revolution Summit 2020 gevolgd....
In juni 2020 I thrive II gevolgd. Alle ins en outs op het gebied van diabetes en leefstijl.
In september 2020 "The Starch Solution Course" van John McDougall gevolgd.
In oktober 2020 The Plant Fit Summit 2020 gevolgd, 38 interviews met artsen, wetenschappers en diëtisten.
In november 2020 The GI Health summit gevolgd, 37 experts op het gebied van het spijsverteringskanaal.
In februari 2021 Vegmed 2021 , Europa's grootste medische congress over plantaardige voeding, virtueel bijgewoond.
In 2021 The Plant Fit Summit 2021 gevolgd.
In 2021, 2022 en 2023 The Food Revolution Summit gevolgd.
In 2022 The Gut Immune Solution gevolgd.

Wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren vind ik te belangrijk om niet te delen.

Dat is de reden waarom ik BeterwEten.org ben gestart. 

Inmiddels uitgegroeid tot Nederlands meest uitgebreide, wetenschappelijk onderbouwde website met betrekking tot plantaardige voeding en gezondheid.
Volstrekt onafhankelijk en met geen enkel financieel belang. 

Het doel is om zo veel mogelijk mensen te laten beseffen dat bij bijvoorbeeld “ouderdomsziekten” de leeftijd een ondergeschikte rol speelt, maar dat met name de leefstijl in de jaren voorafgaand aan de klachten bepalend is geweest. Je lot wordt niet bepaald door je genen, veruit de meeste genen zijn beïnvloedbaar, je kunt ze in- of uitschakelen, met name door voeding.

Ik hoop dat de medische wereld eindelijk gaat erkennen dat met het veranderen van het voedingspatroon we de oorzaken van de belangrijkste vroegtijdige sterfgevallen kunnen wegnemen.

We hebben het dan inderdaad niet alleen over preventie van, maar ook over het stoppen en omkeren van bijvoorbeeld hart en vaatziekten, diabetes en sommige vormen van kanker.

Zie voor de rol die voeding kan spelen bij de 15 meest voorkomende vroege doodsoorzaken de presentatie van Dr. Greger.

De onderzoeken die dit overduidelijk aantonen zijn al gedaan.
De bewijzen zijn er en worden de laatste jaren keer op keer bevestigd.

Laten we niet de fout maken door alleen de symptomen te gaan behandelen met voeding, iets wat ik helaas constateer bij bijvoorbeeld de Nederlandse* aanpak van diabetes 2, maar laten we de oorzaken van de vele “chronische”ziektes wegnemen.

“Laat voeding uw medicijn zijn

       en uw medicijn uw voeding.”    

                                                       Hippocrates

 * In Nederland wordt het beperken van de consumptie van koolhydraten gezien als dé manier om diabetes 2 om te keren.

Als bewijs voor deze aanpak wordt de lagere suikerspiegel aangedragen en de afname van de in te nemen medicatie, hetgeen niets dan een logisch gevolg is van de afname van de suikerconsumptie in combinatie met gewichtsverlies.

Echter heeft een koolhydraatbeperkt voedingspatroon een nadelige invloed op o.a. de levensverwachting.

Ik heb meerdere keren gevraagd naar de cijfers van bijvoorbeeld de nierfunctie en de insuline gevoeligheid bij mensen die een dergelijke aanpak volgen, maar heb hierop nooit enige reactie mogen ontvangen. 

Voor meer info over de wijze hoe voeding de oorzaak van diabetes 2 kan beïnvloeden zie bijvoorbeeld de korte video "Diabetes op een plantaardig dieet".